23 czerwca 2022

Jak czytać korekty pompowtryskiwaczy?

Jak czytać korekty pompowtryskiwaczy?
Jak czytać korekty pompowtryskiwaczy?

Aby odczytać korekty na poszczególnych pompowtryskach i ocenić ich stan należy posłużyć się komputerem diagnostycznym wyposażonym w kabel i oprogramowanie. Ich analiza, dzięki której uzyskamy informację o ewentualnych rozbieżnościach świadczących o uszkodzeniu pompowtrysku (np. słabe rozpylanie paliwa) lub powstanie nieszczelności w cylindrze (pierścienie, zawory, uszczelka pod głowicą, uszczelki pompowtrysku). Następnie po wstępnym odczytaniu tego pomiaru, mamy możliwość wykonać dalszą diagnostykę pojazdu, która pozwoli na wyrównanie czasu pracy cylindrów. Należy wiedzieć, że korekty tych podzespołów są zaliczane do grupy 013 logów statycznych. Interpretacja tej grupy logów może zostać przeprowadzona tylko podczas pracy silnika pojazdu na biegu jałowym z wyłączeniem odbiorników (klimatyzacji, ogrzewania). Proces ten polega na zmierzeniu prędkości obrotowej wałka rozrządu i czasu pomiędzy kolejnymi zapłonami poprzez wskazania przy pomocy czujnika Halla. Z kolei sterownik ECU przy korekcji dawek oleju napędowego dąży do tego, aby silnik będący na biegu jałowym pracował optymalnie i równomiernie. Poprawnym wskazaniem są wartości równe zeru, jednak w praktyce mogą wystąpić niewielkie odchyłki. Warto pamiętać, że jeśli nie posiadamy odpowiedniego sprzętu i stosownej wiedzy co do odczytu tych wartości, najlepszym rozwiązaniem jest udanie się do specjalistycznego serwisu. Autoryzowany serwis w profesjonalny sposób dokona rzetelnej diagnostyki komputerowej korekt naszych pompowtrysków.

Poprawna korekta pompowtryskiwaczy - Korekty pompowtryskiwaczy na minusie

Poprawne wskazania korekt pompowtrysków powinny wykazywać wartości równe 0. Jeśli pojawią się niewielkie odchylenia wartości, to należy wiedzieć, że program za dopuszczalne wartości korekt uważa przedział 2,8 mg do +2,8 mg. Pojawienie się korekcji ujemnych oznacza zazwyczaj bardziej sprawne cylindry, gdyż uzyskując większą moc, zasilanie paliwem jest redukowane. Pomimo tego, że VAG przyjmuje granice korekcji dodatnich oraz ujemnych, to każdy fachowiec uzna, że te odchylenia należy rzetelnie przeanalizować i wyeliminować. Pamiętajmy, że powstawanie dużych różnic może wskazywać na zużycie lub uszkodzenie pompowtryskiwacza np. nieszczelność w osadzeniu pompowtrysku, utrata kompresji, która jest skutkiem różnych uszkodzeń głowicy lub uszczelki, uszkodzenia wałka rozrządu, utrata kompresji w elementach układu korbowo-tłokowego.

1.Pompowtryski - Wartości korekcji, jak je odczytywać? - Jak czytać korekty wtryskiwaczy

Wartości korekcji pompowtrysków można odczytywać za pomocą grupy logów statycznych 013. Idealnym wskazaniem jest wartość równa zeru. Natomiast mogą wystąpić korekty dodatnie lub ujemne. Dodatnie korekty pojawiają się w cylindrach słabszych, co skutkuje wcześniej wykazaną niesprawnością silnika lub pogorszonym stanem pompowtryskiwacza (np. zacierająca się iglica rozpylacza). Jeśli chodzie o korekty ujemne pojawiają się w cylindrach bardziej sprawnych, dlatego , że potrafią uzyskać większą moc silnika a zasilanie paliwa jest redukowane. Aby mieć pewność co do prawidłowości w rozbieżnościach naszych wartości pompowtryskiwaczy powinniśmy przeprowadzić komputerową diagnostykę w serwisie samochodowym.

2.Sprawdzenie stanu pompowtryskiwaczy w silniku TDI - Jak ustawić BIPy

Podczas diagnozowania pompowtryskiwaczy za pomocą komputera diagnostycznego współpracującego z programem, możemy określić i ustawić wartości Bip naszych pompowtryskiwaczy. W tym przypadku należy najpierw przeprowadzić pomiar wartości Bip-ów na wysokich obrotach silnika pojazdu. Po uzyskaniu wyników Bip i przeanalizowaniu ich z przyjętymi tolerancjami z grupy statycznej logów 018, można wyregulować odpowiednio pompowtryskiwacz poprzez wysterowanie zaworu pompowtrysku. Aby tego dokonać, należy odpiąć wtyczkę, oczyścić połączenie i delikatnie podgiąć konektory. Dodatkowo, należy wymienić termopodkładkę, która zazwyczaj w wyniku zużycia może spowodować niewłaściwe parametry pompowtrysków. Wszystkie te czynności pozwolą na prawidłowe ustawienie Bip-ów w tym prawidłowe połączenie elektryczne i możliwe zakończenie problemów takich, jak szarpanie, nieregularna praca silnika, które są objawem uszkodzonych pompowtryskiwaczy.