22 czerwca 2022

W jaki sposób realizowany jest wtrysk paliwa przez pompowtryskiwacze?

W jaki sposób realizowany jest wtrysk paliwa przez pompowtryskiwacze?
W jaki sposób realizowany jest wtrysk paliwa przez pompowtryskiwacze?

Sposób realizowania wtrysku paliwa przez pompowtryskiwacz opiera się na dwóch fazach wtrysku (wstępnego oraz zasadniczego). Bardzo ważnym elementem pełniącym tutaj zasadniczą funkcję jest zawór elektromagnetyczny, którego zadaniem jest zainicjowanie rozpoczęcia wtrysku i określenie czasu jego trwania. Paliwo jest wtryskiwane do komory spalania przez rozpylacz, który odpowiednio kształtuje strumień paliwa. Jak już wspomniałam, wtrysk paliwa opiera się na dwóch fazach - pierwsza z nich to faza wtrysku wstępnego, w której ciśnienie paliwa w komorze wysokiego ciśnienia rośnie do odpowiedniej wartości i pokonuje siłę sprężyny, następnie igła rozpylacza unosi się do góry i w ten sposób rozpoczyna się wtrysk wstępny. W chwili końca wtrysku wstępnego ciśnienie paliwa dalej wzrasta, a przestrzeń wysokiego ciśnienia pozostaje w połączeniu z obwodem niskiego ciśnienia. W efekcie tego działania dochodzi do spadku ciśnienia paliwa, a także poprzez sprężynę zamyka się igła wtryskiwacza. W kolejnej fazie wtrysku zasadniczego proces ciśnienia paliwa ciągle rośnie, a maksymalne ciśnienie wtrysku zostaje osiągnięte przed skokiem resztkowym. Jeśli prąd w cewce elektromagnesu zostanie odłączony, nastąpi otwarcie połączenia przestrzeni wysokiego ciśnienia i obwodu niskiego ciśnienia poprzez zawór elektromagnetyczny. W tym momencie ciśnienie paliwa gwałtownie spada, a igła rozpylacza pod wpływem sprężyny dół wówczas dochodzi.

Jak działają pompowtryskiwacze? - Fazy pracy pompowtryskiwacza

Działanie wtryskiwacza można podzielić na cztery fazy. Pierwsza z nich to faza ssania, podczas której tłoczek posuwa się do góry poprzez działanie sprężyny powrotnej, a paliwo trafia do komory wysokiego ciśnienia. Jako druga występuje faza skoku wstępnego, podczas niej tłoczek posuwa się ku dołowi poprzez nacisk krzywki wałka rozrządu na tłoczek, następnie zawór elektromagnetyczny jest otwarty, a paliwo wraca do kanału niskiego ciśnienia. W trzeciej fazie wtrysku zawór elektromagnetyczny sterowany poprzez sterownik EDC odcina komorę wysokiego ciśnienia od dopływu kanału, następnie ruch tłoczka powoduje wzrost ciśnienia i dochodzi do uniesienia się sprężyny iglicy, co w efekcie prowadzi do przedwtrysku paliwa do cylindra silnika. Koniec fazy wtrysku wstępnego następuje poprzez spadek ciśnienia w wyniku otwarcia zaworu przelewowego, co prowadzi do opadnięcia iglicy. Po uzyskaniu właściwych wartości ciśnienia paliwa iglica może ponownie się podnieść i dochodzi do wtrysku zasadniczej dawki paliwa. W czwartej fazie skoku resztkowego zawór elektromagnetyczny jest wyłączany, a więc wtrysk paliwa jest zakończony. W tej fazie kanał doprowadzający paliwo pozostaje otwarty, natomiast nadmiar paliwa jest przekazywany do obwodu niskiego ciśnienia.

1.Jak odróżnić w dieslu pompowtryski od wtryskiwaczy? - Pompowtryskiwacze zasada działania

Aby odróżnić pompowtryskiwacze od wtryskiwaczy Common Rail, należy wiedzieć, że te pierwsze znajdują się w silnikach pojazdów, w których znajduje się pompa wstępna (lub tłocząca). Nie ma tutaj osobnej pompy wysokiego ciśnienia. Zadaniem pompowtryskiwacza jest hydrauliczny wtrysk paliwa do komory spalania. Działanie tego elementu można podzielić na cztery fazy: ssania, skoku wstępnego, wtrysku oraz skoku resztkowego. W układzie wtryskiwaczy common rail paliwo jest tłoczone do wspólnej szyny pod ciśnieniem 2000 bar i następnie zasilane są wtryski przy ciśnieniu 1800 bar podczas zwiększonych obrotów silnika. Ten rodzaj wtrysków otwiera się dzięki impulsom elektromagnetycznym. Zaletą tego układu jest mniejszy hałas, równa i stabilniejsza praca, bardziej miękka, mniejsza emisja spalin, lepsze spalanie paliwa.

Jak odróżnić w dieslu pompowtryski od wtryskiwaczy?
Jak odróżnić w dieslu pompowtryski od wtryskiwaczy?

2.Diagnostyka pompowtrysku – Pompowtryskiwacze

W serwisach samochodowych diagnostyka pompowtryskiwaczy obejmuje ich wstępną ocenę, która polega na podłączeniu do specjalistycznego interfejsu komputera diagnostycznego i wyborze właściwego programu. Następnie można odczytać korekty, dzięki którym można określić stan techniczny tych podzespołów. Jednak, aby można było przeprowadzić dokładne oględziny pompowtrysków, wymagają demontażu i rozebrania na części. Na tym etapie następuje wymiana uszkodzonych elementów oraz dochodzi do wyczyszczenia części pompowtrysku. Końcowym etapem jest poddanie pompowtryskiwacza testom na stole probierczym. Pamiętajmy jednak, że tylko doświadczeni mechanicy w profesjonalnych warsztatach mają stosowną wiedzę oraz umiejętności do przeprowadzenia rzetelnej diagnostyki pompowtrysków.