30 listopada -0001

Regulamin wymiany lub zwrotu towaru

REGULAMIN WYMIANY LUB ZWROTU PEŁNOWARTOŚCIOWEGO TOWARU ZAKUPIONEGO W SKLEPIE STACJONARNYM

 1. W świetle obowiązujących w Polsce przepisów, sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu pełnowartościowego towaru. Regulamin ten jest wyrazem dbałości firmy o satysfakcję Klienta.
 2. Regulamin nie dotyczy sklepu internetowego, ani transakcji zawieranych na odległość z odbiorem osobistym.
 3. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Klientowi przysługuje prawo wymiany bądź zwrotu towaru w terminie 14 dni, liczonych od dnia dokonania zakupu danego towaru.
 4. Aby dokonać wymiany bądź zwrotu towaru, Klient musi przedstawić:
  1. oryginalny paragon zakupu lub fakturę.
  2. protokół sprawności
 5. Zwrotowi bądź wymianie podlega towar, który:
  1. nie nosi żadnych śladów użytkowania, tj. towar musi być w tym samym stanie, w jakim został zakupiony,
  2. nie został w żaden sposób uszkodzony,
  3. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu
 6. W przypadku nie spełnienia przez towar wymogów wskazanych w ust 5, sprzedawca odmówi przyjęcia takiego towaru.
 7. W przypadku gdy, towar został zakupiony na indywidualne zamówienie lub jest to rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana lub zamówiona według indywidualnej specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zwrot towaru nie będzie możliwy.
 8. Brak zwrotu lub wymiany towaru w terminie 14 dni od dnia jego zakupu jest równoznaczny z utratą możliwości skorzystania z uprawnień przysługujących na podstawie Regulaminu.
 9. Wymiana towaru realizowana jest do 14 dni od zakupu na podstawie paragonu lub faktury, na produkt w tej samej bądź wyższej cenie.
 10. Z chwilą dokonania zwrotu lub wymiany Klientowi wystawiana jest korekta dokumentu sprzedażowego, a zwrot ceny realizowany jest w gotówce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Sprzedający udostępni zmieniony Regulamin w pukcie sprzedaży oraz na stronie internetowej www.wtryskiwacz.com
 2. Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył towarów zakupionych do dnia zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.wtryskiwacz.com
 3. Administratorem danych osobowych ujawnionych w toku zwrotu lub wymiany towaru jest  BOSCH SERVICE DARIUSZ PAWLIK z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Komisji Edukacji Narodowej 20, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer REGON 83025791 oraz NIP 8651013858. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zwrotu lub wymiany zakupionego towaru. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla dokonania zwrotu lub wymiany towaru.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.08.2021r.