Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Wszyscy Klienci naszego sklepu mają prawo do zwrotu towaru do 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymali towar, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jedynym kosztem jest opłata pocztowa lub kurierska pobierana za wysyłkę towaru.

Warunki:

  • Towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony, towar musi być zapakowany w opakowanie fabryczne.
  • Zwracany towar należy odesłać na koszt Sklepu, wraz z otrzymanymi dokumentami.
  • Należy poinformować Sklep o zwrocie towaru poprzez adres e-mail biuro@swiat-diesla.pl lub drogą telefoniczną +48 725 802 802.
  • Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta po odesłaniu podpisanej faktury korygującej.

REKLAMACJE

Gdy Klient po otrzymaniu towaru znajdzie wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres sklepu Świat-Diesla:

Biuro Obsługi Klienta
Świat-Diesla
ul. Komisji Edukacji Narodowej 20
37-450 Stalowa Wola

  • Klient ma prawo poprosić o usunięcie wady, wymiany uszkodzonego towaru na nowy, a także ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  • Do odsyłanego towaru należy dołączyć wszelkie dokumenty. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
  • Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zobowiązuje się zwrócić nabywcy równowartość ceny lub zaoferuje części zamienne w przypadku, gdy sklep nie posiada asortymentu na stanie.
  • Gdy reklamacja okaże się bezpodstawna, może zostać odrzucona, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta.
  • Świat-Diesla udziela dwuletniej gwarancji na sprzedane części.